شنبه, 16 فروردین,1399 - یکشنبه, 17 فروردین,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل دال دنا یاسوج

یاسوج
6,300,000 ریال

6,300,000 ریال

موقعیت هتل دال دنا روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سوئیت یک خوابه دو نفره سوئیت یک خوابه دو نفره 2 نفر
6,300,000 ریال
سوئیت دو خوابه چهار نفره سوئیت دو خوابه چهار نفره 4 نفر
7,000,000 ریال
سوئیت سه خوابه بزرگ سوئیت سه خوابه بزرگ 6 نفر
10,000,000 ریال