یکشنبه, 11 اسفند,1398 - دوشنبه, 12 اسفند,1398 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل سنگسر مهدیشهر

مهدیشهر، (15 کیلومتری سمنان) خیابان صاحب الزمان ، نبش خیابان بهشتی ، هتل سنگسر
3,100,000 ریال
تا 17% تخفیف

2,600,000 ریال

هتل سنگسر مهدی شهر

موقعیت هتل سنگسر روی نقشه

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 17% تخفیف 3,100,000 ریال 2,600,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 8% تخفیف 3,237,000 ریال 3,010,000 ریال
چهار تخته چهار تخته 4 نفر
تا 8% تخفیف 3,874,000 ریال 3,580,000 ریال
سوئیت دو نفره سوئیت دو نفره 2 نفر
تا 8% تخفیف 3,720,000 ریال 3,440,000 ریال
سوئیت امپریال سوئیت امپریال 3 نفر
تا 8% تخفیف 3,500,000 ریال 3,250,000 ریال